Kentsel dönüşümden yararlanabilmeniz için binadan (1) kişinin tapu, nüfus cüzdanı, dilekçe, tapudan alınmış Bağımsız Bölüm listesi ile ofisimize gelip başvuruda bulunması yeterlidir. Şirketimiz ve beraber hareket ettiği lisanslı çözüm ortakları binanızda gerekli teknik incelemeleri yapacak ve binanız için Deprem Risk Raporu hazırlayacaktır. Raporun ilçe belediyesince onayı ile tapu müdürlüğü binanın Tapu kaydına Risklidir Şerhi koyar.
Şerh yazısının bir örneği tüm kat maliklerine gitmektedir ve dileyen malik 15 gün içinde Bakanlığa; Deprem Risk Raporu için itirazda bulunabilir. Üniversite hocalarından oluşmuş İtiraz Komisyonu; hazırlanmış Raporu inceler ve son kararını verir. Eğer komisyon kararı da binanın Riskli olduğu yönünde olur ise rapor kesinleşir. UÇARLAR İnşaat güvencesiyle kentsel dönüşüm hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

Scroll to Top